Բժիշկս խորհուրդ է տվել ավելի հաճախ ուտել այս մթերքը. ես ուղղակի զարմացած էի օրգանիզմի վրա դրա ազդեցությունից

Հետաքրքիր

Համաձայնեք, որ մենք բոլորս ամենից հաճախ սնունդ ենք պատրաստում մեզ ծանոթ մթերքից: Սակայն երբեմն արժե ուշադրություն դարձնել նաև սու բմթե րքներին: Շատ օգտակար է հավի ստա մոքսը: Հավի ստո մքսն երի օգտակար հատկությունները. տո քսինների աբսո րբցիա՝ ստ ամոքսի և միկրոֆ լորայի մաքրում:

Հավի ստամ ոքսները պետք է չորացնել և մանրացնել, իսկ հետո փոշին ընդունել որպես սո րբե նտ՝ թուն ավորումների և աղի քային խանգարումների ժամանակ: Օգտակար միկրոտ արրեր՝ այն ապահովում է օրգ անիզմում ցի նկի նորմայի մեծ մասը, շատ սելեն է պարունակում: Երիտասարդացնող ազդեցություն՝ ո ղջ օր գանիզմի վրա. դանդաղեցնում է բջ իջների ծերացումը, բարձրացնում է մա շկի էլաստիկությունը:

Մեծ քանակությամբ վի տամին В-է պարունակում, ինչն էլ մթերքը օգտակար է դարձնում բոլոր նրանց համար, ում մոտ ախ տորոշված է ավիտ ամինոզ: Երի կամների բու ժում՝ լու ծում է քա րերը, վերացնում վնա սակար նյութերը: Ինչպես պատրաստել ստա մոքսով ուտեստներ. սկզբում եփել 40 րոպեից մինչ 2 ժամ՝ կախված նրանից, թե ինչ թարմության և փափկության են դրանք:

Արդեն եփած մթերքը շո գեխ աշել՝ ավելացնելով սոխ, գազար, կանաչի: Կամ եփած ստա մոքսով տարատեսակ աղցաններ և ապուրներ պատրաստել: Մթերքը գնելիս ուշադրություն դարձրեք արտաքին տեսքին. փայլուն մաքուր մակերեսը վկայում է դրա բարձրորակ լինելու մասին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ․ Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Տվյալ կայքից ստացված տեղեկատվությունը չպետք է կիրառվի ինքնուրույն (օրինակ, բու ժման նպատակներով)։ Եթե դուք ունեք որևէ առո ղջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժ իշկների։